Om solceller

Solenergi och Teknik

i Åmål AB

Om solceller

 

En solcell är en typ av fotodiod. Solcellen består av två skikt: P-skikt och N-skikt. Det vanligaste ämnet i solcellen är kisel. N-skiktet är sedan dopat med ett ämne, exempelvis fosfor, och P-skiktet är dopat med ett ämne, exempelvis bor. Det N-dopade skiktet blir positivt laddat, och det P-dopade skiktet blir negativt laddat, med ett starkt elektriskt fält däremellan.

 

I mörker finns här inga fria elektroner, men kommer det en foton från solljuset ger den ifrån sig sin energi till elektronen och om fotonen har tillräcklig energi kommer elektroner att flytta på sig. När elektroner hamnar i det elektriska fältet mellan skikten, sveps den till det positivt laddade N-skiktet, och ström bildas i en krets.

 

Video: Solelprogrammen